Resmi Gazete’de bugün (27 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 Tarihli ve E: 2022/115, K: 2023/52 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 13/7/2023 Tarihli ve E: 2022/47, K: 2023/124 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 11/5/2023 Tarihli ve 2018/14133 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 11/5/2023 Tarihli ve 2019/25202 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 11/5/2023 Tarihli ve 2020/5084 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x